Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning är en ersättning som Bjuvs kommun kan betala ut till en enskild verksamhet eller kommun om ett barn som är folkbokförd i vår kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet.

Ekonomi

bufekonomi@bjuv.se

 

Kontaktcenter

042- 458 50 00

info@bjuv.se