Bjuvs kommuns logga

Elevhälsa

Den centrala elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elever sitter i korridor

Alla elever i våra skolor har tillgång till ett elevhälsoteam (EHT) och i det ingår det medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

De elevhälsoteam som finns på våra respektive skolor tillhör organisatoriskt den centrala elevhälsan, och deras gemensamma uppgift är att stödja rektorer och pedagoger, barn, elever och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för hälsa, lärande och utveckling. Stödfunktionerna kan till exempel vara språkstöd och kurator.

» Här kan du läsa mer om stödinsatser i skolan.

Elevhälsans medverkan är också viktig när det gäller generella frågor om skolans värdegrund och elevernas arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol och andra droger
  • jämställdhet
  • sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan är även delaktiga i arbetet med att öka närvaron i skolan, och kan stötta dig som förälder att hjälpa ditt barn gå till skolan.

» Här kan du läsa mer om arbetet med närvaro i skolan.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på ditt barns skola. Kontaktuppgifter hittar du nedan.


I Bjuvs kommuns centrala elevhälsa ingår det specialpedagoger, språkpedagog, logoped och psykologer som har ett tätt samarbete med EHT teamen som finns på våra skolor.

Specialpedagog
Nadia Daddi
nadia.daddi@bjuv.se

Enhetschef elevhälsan
Anna Bergevi
anna.bergevi@bjuv.se

Kurator
Anna Engblom
0709-55 36 25
anna.engblom@bjuv.se

Skolsköterska
Cecilia Johansson
0709-58 53 26
cecilia.johansson@bjuv.se

Kurator
Fredrik Lavess
0708-54 45 66
fredrik.lavess@bjuv.se

Skolsköterska
Sandra Sobieski
042- 458 53 84
0709- 55 36 36
sandra.sobieski@bjuv.se

Kurator
Sanna Löthner
0722-354733
sanna.lothner@bjuv.se

Skolsköterska
Katarina Jonasson
0709-58 53 54
katarina.jonasson@bjuv.se

Kurator
Camilla Kälvius
042-45 85 532
camilla.kalvius@bjuv.se

Louise Lundblad
042-45 85 324
louise.lundblad@bjuv.se

 

Skolsköterska
Anna Auselius
0723-941060
anna.auselius@bjuv.se

Maria Singerer
042-45 85 223
maria.singerer@bjuv.se

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Enhetschef elevhälsan
Anna Bergevi
anna.bergevi@bjuv.se

Verksamhetschef elevhälsa, förskola och skola
Vlatka Glumac
vlatka.glumac@bjuv.se

Senast publicerad: