Bjuvs kommuns logga

Skolskjuts

Barn som har långt till kommunens anpassade grundskola och/eller som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av att ta sig till skolan på egen hand, kan ha rätt till busskort eller anordnad skolskjuts. Rätten till skolskjuts kan påverkas om du väljer att söka till en annan skola.

Fält med hus i bakgrunden

Om ditt barn går i sin anvisningsskola

I Bjuvs kommun erbjuder vi anpassad grundskola på Brogårdaskolan och Varagårdsskolan i Bjuv. Skolorna är därmed så kallade anvisningsskolor för de elever som bor i kommunen och som går i anpassade grundskolan.

Barn som har långt till anvisningsskolan, och/eller som på grund sin funktionsnedsättning inte klarar av att på egen hand ta sig till skolan, kan ha rätt till busskort eller anordnad skolskjuts genom skolbuss eller skoltaxi.

Skolskjutsen i Bjuvs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att elever som har möjlighet i första hand får ett busskort och reser till och från skolan med Skånetrafikens linjetrafik. På Skånetrafikens hemsida hittar du mer information om hållplatser och tidtabeller.

Om ditt barn går i en annan skola än sin anvisningsskola

Om du väljer att söka en annan skola än anvisningsskolan är huvudregeln att barnet inte har rätt till skolskjuts eller busskort.

Det finns dock vissa förutsättningar under vilka kommunen erbjuder skolskjuts även då barnet går i en annan kommuns skola. Det kan till exempel vara om skolskjuts till den andra skolan inte innebär en merkostnad för kommunen.

» Läs mer i regelverket för skolskjuts Pdf, 209.4 kB..

Om ditt barn går i en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet för Bjuvs kommun att anordna skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts eller busskort

Du ansöker om skolskjuts eller busskort via kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan.

Ansökan om skolskjuts eller busskort vid växelvis boende görs genom en särskild blankett som lämnas till skolans administratör, eller till utbildningsförvaltningen om ditt barn går i en skola utanför kommunen.

Så här fungerar den anordnade skolskjutsen

Resorna utförs med skolbuss och skolbussarna körs av Alternativ trafik. I vissa fall kan resorna utföras med skoltaxi som körs av DRT Solutions.

Elev som har beviljats resor till och från skolan har rätt att resa från och till en hållplats eller upphämtningsplats i anslutning till elevens hemadress.

Vid så kallat växelvis boende, det vill säga när eleven bor växelvis lika mycket hos sina föräldrar, är båda föräldrarnas adresser att betrakta som elevens hemadresser om adresserna ligger inom kommunen.

Elever som är beviljade plats på Råggatans LSS har rätt att åka dit i stället för till hemmet. Resan hem från Råggatans LSS är ingen skolresa.

Skolskjuts kan endast nyttjas av eleven för resor till och från skolan enligt skolans schema. På lovdagar och studiedagar går ingen skolskjuts.

Hjälp med transport efter olycka

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras av Bjuvs kommuns olycksfallsförsäkring.

Dialogen kring särskild transport hanteras mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget.

» Här kan du läsa mer om vår försäkring och hur du anmäler behov av transport.

Senast publicerad: