Grundskola

I Bjuvs kommun har vi fyra skolor inkluderat grundsärskola, Brogårdaskolan och Varagårdsskolan i Bjuv, Jens Billeskolan i Billesholm och Ekeby skola i Ekeby

Alla våra skolor följer skollagen och dess läroplan, där står det vilket uppdrag skolan har och mål och riktlinjer som man skall arbeta efter.

 

Du har rätt att välja grundskola

Du som vårdnadshavare har du rätt att välja skola inom kommunen till ditt barn, den skolan som ligger annat rektorsområde än där man bor tar emot elever i mån av plats.

» Här gör du ditt skolval via vår e-tjänst

Du som har långt till din anvisade skola kan har rätt till busskort till linjetrfik eller kommunal skolskjuts.  » Läs mer om skolskjuts


Börja i förskoleklass

Från och med 1 januari 2018 gäller skolplikt redan från sex års ålder,vilket gör förskoleklass året mellan förskola och årskurs 1, till en obligatorisk skolform

»Läs mer om att börja i förskoleklass

Flyttar du till eller från Bjuv, eller önskar byta skola

Ansökan eller byte av skola gör du i vår e-tjänst och e-tjänsten gäller inflyttning, utflyttning och byta grundskola inom Bjuvs kommun.

Väljer du en skola utanför kommunen måste du själv kontaka den skolan och dess kommun för att ta reda på vilka regler som gäller där

»Till vår e-tjänst- flytta eller byta skola 

Fritids

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen

»Läs mer om här fritidshemmet