Vallmons förskola

Vi lär barnen utifrån olika tema och arbetar på ett tematiskt arbetssätt.

Om oss

Vallmons förskola är en mindre förskola med ca 35 barn, och hos oss möter barnen en miljö där de får möjlighet att undersöka, upptäcka och utforska.

Under dagen har vi gemensamma aktiviteter med alla barnen på förskolan, och lärmiljöerna och materialet på våra avdelningar är anpassade efter barnens nyfikenhet och intresse och efter att barnen lär tillsammans med jämnåriga, såväl inomhus som utomhus.

Undervisning

Olika tema och utifrån ett tematiskt arbetssätt lägger vi en grund för vår undervisning och där är barnens lärande blir mångsidigt. Utforskande, nyfikenhet och lusten att lära är grunden i vårt arbetssätt.  

Pedagogerna jobbar medvetet utifrån att alla stunder under dagen är viktiga för barnens lärande och våra tema står i centrum och barnen utmanas på många olika sätt i vår undervisning.


Besöksadress
Vallgatan 47
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Vallmons förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Upptäckarna 0721-70 89 73
Äventyrarna  0721-70 89 71

Mejl
vallmon.forskola@bjuv.se

Rektor
Anita Persson
Anita.Persson@bjuv.se

Förskolans öppettider
6.00-18.00