Bjuvs kommuns logga

Gymnasial vuxenutbildning

Vill du skaffa dig en gymnasiekompetens eller läsa enstaka kurser erbjuder vi ett brett kursutbud under flexibla studieformer.

Kurserna i gymnasial vuxenutbildning motsvarar kurser i de 3-åriga nationella programmen i gymnasieskolan. Du kan läsa en kurs eller flera kurser samtidigt. Du kan även läsa en yrkesinriktad utbildning. Du kan läsa in en fullständig gymnasiekompetens om du inte redan har en.

Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram.

Studie- och yrkesvägledare, enstaka kurser samt yrkesutbildningar

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare, yrkesutbildningar

Ingrid Nöstdal Persson

Telefon: 042 - 458 56 17

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se

Ämnesfrågor gällande enstaka kurser

Tommy Törnqvist

Telefon: 0709 - 82 03 95

E-post: tommy.tornqvist@bjuv.se

Frågor gällande barnskötarutbildning

Gunilla Elversson Winterkvist

Telefon: 042 - 458 56 44

E-post: gunilla.elversson.winterqvist@bjuv.se

Ämnesfrågor gällande lokalvårdsutbildning

Ioana Ardelean Lindberg

Telefon: 042 - 458 53 67

E-post: ioana.ardelean.lindberg@bjuv.se

Ämnesfrågor gällande säljutbildning

Linda Andersson, lärare i säljkurser

Telefon: 0709 - 80 04 57

E-post: linda.andersson@bjuv.se

Ämnesfrågor gällande undersköterskeutbildning

Ronja Sjölin

Telefon: 0768 - 66 47 70

E-post: ronja.sjolin@bjuv.se

Senast publicerad: