Gymnasial vuxenutbildning

Vill du skaffa dig en gymnasiekompetens eller läsa enstaka kurser erbjuder vi ett brett kursutbud under flexibla studieformer.

Kurserna i gymnasial vuxenutbildning motsvarar kurser i de 3-åriga nationella programmen i gymnasieskolan. Du kan läsa en kurs eller flera kurser samtidigt. Du kan även läsa en yrkesinriktad utbildning. Du kan läsa in en fullständig gymnasiekompetens om du inte redan har en.

Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram.

Studie- och yrkesvägledare, enstaka kurser

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare, sammanhållna yrkesutbildningar

Adelina Ukehaxhaj

Telefon: 042 - 458 52 55

E-post: adelina.ukehaxhaj@bjuv.se


Ämnesfrågor gällande enstaka kurser

Tommy Törnqvist

Telefon: 042 - 458 52 21

E-post: tommy.tornqvist@futurum.bjuv.se

Ämnesfrågor gällande kockutbildning

Jimmy Persson

Telefon: 0708 - 820 47 95

E-post: jimmy.persson@bjuv.se

Ämnesfrågor gällande lokalvårdsutbildning

Christel Klein

Telefon: 042 - 458 54 08

E-post: christel.klein@bjuv.se

Ämnesfrågor gällande säljutbildning

Linda Andersson

Telefon: 0709 - 80 04 57

E-post: linda.andersson@futurum.bjuv.se