Studie- och yrkesvägledning

Om du har frågor om grundläggande och gymnasial nivå enstaka kurser kontaktar du Maria Thyrén.

Om du har frågor om sammanhållna yrkesutbildningar på gymnasial nivå kontaktar du Adelina Ukehaxhaj.

Om du har frågor om Sfi eller Särvux kontaktar du Ingrid Nöstdal Persson.