Jens Billeskolan

Jens Billeskolan erbjuder grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem och har ca 480 elever

Bildväljare

Om oss och vår gemensamma vision

Jens Billeskolan, är en lugn och omtänksam skola och med god stämning och cirka 480 elever. Vi har ett tydligt fokus på ett nära ledarskap och nära relationer. Här kan ditt barn gå från förskoleklass till och med årskurs nio.   

Vi vill ta tillvara varje barns inneboende kraft och lust att lära och våra elever möts med respekt och de blir sedda utifrån sina personligheter. Vi vill utveckla människor som mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid i samspel med andra.

All personal arbetar för att alla elever ska ha en god kunskapsprogression under sin skoltid på Jens Billeskolan och att ge eleverna möjlighet att hitta sin plats för lärande och därmed kunna känna sig trygga och trivas. Vårt arbete med att förbättra vår lärmiljö sker kontinuerligt och aktivt såväl socialt, pedagogiskt som fysiskt.

Jens Billeskolan är en skola för alla, där vi lär och utvecklas tillsammans. 

För att det ska vara möjligt vill vi skapa goda relationer med såväl våra elever som elevernas vårdnadshavare.

Vår omgivning

Skolan ligger i ett naturområde med närhet till både skog och stora gröna ytor och i anslutning till våra lokaler finns det simhall och idrottshall.

Skolgården uppmuntar till rörelse och lek med en multiarena med möjlighet till flera aktiviteter, klätterställningar och fotbollsplan.

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

» Här hittar du mer information vår fritidshem på Jens Billeskolan  

­» Anmäla fritidsplats via vår e-tjänst

InfoMentor

I våra skolor och förskolor använder vi InfoMentor som lärplattform. 

Det är ett verktyg som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Här anmäler du ditt barns frånvaro och kan tydligt följa ditt barns schema och vardag, och få notifieringar. Finns även som app, InfoMentor Hub

Har du frågor kring InfoMentor hittar du frågor och svar via länken nedan, du kan också vända dig direkt till ditt barns skola.

» Här hittar du mer information om InfoMentor

Jens Billeskolan

Besöksadress
Badhusvägen 1
267 71 Billesholm

Postadress
Bjuvs kommun
Jens Billeskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
042-458 53 50

Mejl
jensbilleskolan@bjuv.se

Rektor
Karna Winqvist
042- 458 59 95
Karna.Winqvist@bjuv.se

Biträdande rektor
Sven Wolt
042-458 53 70
Sven.Wolt@bjuv.se

Fritidshem

Rubinen
0768-68 07 12

Safiren
0768-68 06 98

Smaragden
0768-68 07 10

Topasen
0768-68 06 99

Mejl
jensbille.fritidshem@skola.bjuv.se
jensbilleskolan@bjuv.se