Bjuvs kommuns logga

Jens Billeskolan

Jens Billeskolan i Billesholm erbjuder grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem. Vi arbetar för att ta tillvara varje barns inneboende kraft och lust att lära, och våra elever möts med respekt och blir sedda utifrån sina personligheter. Vi vill utveckla människor som mår bra och kan påverka sitt liv och sin framtid i samspel med andra.

ungdomar på promenad

Om oss

Jens Billeskolan ligger i Billesholm och är en lugn och omtänksam skola med god stämning. Vi har ett tydligt fokus på ett nära ledarskap och nära relationer. Här kan ditt barn gå från förskoleklass till och med årskurs nio.   

All personal på skolan arbetar för att alla elever ska ha en god kunskapsprogression under sin skoltid och att ge eleverna möjlighet att hitta sin plats för lärande, och därmed kunna känna sig trygga och trivas. Vårt arbete med att förbättra vår lärmiljö sker kontinuerligt och aktivt såväl socialt, pedagogiskt som fysiskt.

Skolan ligger i ett naturområde med närhet till både skog och stora gröna ytor och i anslutning till våra lokaler finns det simhall och idrottshall. Skolgården uppmuntar till rörelse och lek med en multiarena med möjlighet till flera aktiviteter, klätterställningar och fotbollsplan.

Jens Billeskolan är en skola för alla, där vi lär och utvecklas tillsammans. För att det ska vara möjligt vill vi skapa goda relationer med såväl våra elever som elevernas vårdnadshavare. Vi använder lärplattformen InfoMentor där du som vårdnadshavare bland annat kan rapportera frånvaro samt följa barnets kunskapsutveckling.

» Här hittar du mer information om InfoMentor.

» Logga in på InfoMentor.

högstadieelever vid symaskin

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

» Här kan du läsa mer om fritids och hur du ansöker om plats.

På fritids är eleverna i fokus och är delaktiga i planering och utformning av aktiviteter. Vår verksamhet ska stimulera elevernas utveckling och erbjuda en meningsfull fritid och då är det viktigt att eleverna känner delaktighet och samhörighet, och tycker att det är kul att komma till fritids. Vi har gemensamma samlingar i veckorna och fritidsråd en gång i månaden där eleverna får diskutera viktiga frågor som rör vårt fritidshem. 

Genom spännande teman som genomsyrar verksamheten, allt från klimatet till superhjältar, blandar vi skapande arbete, kooperativ lärande och aktiviteter som fokuserar på utveckling av olika förmågor. Den fria leken får stort utrymme och det är där som eleverna tränar sina sociala färdigheter som turtagning, samarbete och problemlösning.

barn blåser bubbla

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som tillsammans med den centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare arbetar för att främja elevernas lärande och hälsa.

» Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om elevhälsans arbete.

Jens Billeskolan

Besöksadress
Badhusvägen 1
267 71 Billesholm

Postadress
Bjuvs kommun
Jens Billeskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
042-458 53 50

Mejl
jensbilleskolan@bjuv.se

Rektor
Karna Thegestål Winqvist
042- 458 59 95
karna.winqvist@bjuv.se

Biträdande rektor F-9
Caroline Sandberg
042-458 54 93
caroline.sandberg@bjuv.se

Biträdande rektor, fritidshemmet
Tina Berggren
042-458 52 29
tina.berggren@bjuv.se

Fritidshem
jensbille.fritidshem@skola.bjuv.se
Jens Billeskolans fritidshem har öppet för verksamhet 06.00-18.00 och består av avdelningarna:

Avdelning


Rubinen (åk F-1)

0768-68 07 12

Smaragden (åk F-1)

0768-68 07 10

Topasen (åk 2-3)

0768-68 06 99

Safiren (åk 2-3)

0768-68 06 98


Senast publicerad: