Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

I Bjuvs kommun finns två fristående förskolor och en pedagogisk omsorgsverksamhet (dagbarnvårdare).

lekplats

Om fristående förskolor

Utöver de kommunala förskolorna i kommunen kan det även finnas fristående förskolor, som till exempel drivs av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som godkänner och har tillsynsansvar över de fristående förskolorna.

Bjuv

Fristående förskola

»Trollbäckens förskola i ur och skur

telefon 0734-337944


Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)

Jennie Petterson, Villa Selleberga

telefon 0707-284372


Billesholm

Fristående förskola

» Borstens Montessori Förskola

Som enskild har du rätt att starta förskole-/fritidshemsverksamhet eller någon form av pedagogisk omsorg.

För att få kommunalt bidrag krävs det att kommunen godkänner verksamheten. Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet eller få information om de bidragsregler som gäller är du välkommen att kontakta kommunen.

I den kommunala verksamheten genomförs årligen en barnskyddsrond för att kontrollera att verksamheten är säker för barnen. Då används en checklista som också är vägledande för fristående verksamhet.

 

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Kvalitetschef utbildningsförvaltningen
Erika Blücher
042-458 53 24
erika.blucher@bjuv.se