Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Utöver de kommunala förskolorna finns det även två fristående förskolor i Bjuvs kommun.

lekplats

Om fristående förskolor

Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som godkänner och har tillsynsansvar över de fristående förskolorna.

Bjuv

Trollbäckens I ur och skur
telefon 0734-337944

 

Billesholm

Borstens Montessori
telefon 042-72430

» Borstens Montessori förskola

Som enskild har du rätt att starta förskole-/fritidshemsverksamhet eller någon form av pedagogisk omsorg.

För att få kommunalt bidrag krävs det att kommunen godkänner verksamheten. Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet eller få information om de bidragsregler som gäller är du välkommen att kontakta kommunen.

I den kommunala verksamheten genomförs årligen en barnskyddsrond för att kontrollera att verksamheten är säker för barnen. Då används en checklista som också är vägledande för fristående verksamhet.

 

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Kvalitetschef utbildningsförvaltningen
Erika Blücher
042-458 53 24
erika.blucher@bjuv.se