Bjuvs kommuns logga

Gymnasieskola

Alla elever som har avslutat grundskolan har rätt till en gymnasieutbildning. I gymnasieskolan får man grundläggande kunskaper för yrkeslivet eller för vidare studier.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolans utbildningsprogram är treåriga och inkluderar bland annat yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram (IM).

Gymnasieskolan är avgiftsfri, men du måste göra en ansökan till det program du vill läsa.

Bjuvs kommun har ingen egen gymnasieskola utan samverkar med övriga kommuner i Skåne och västra Blekinge som en gemensam gymnasieregion, vilket innebär att du som är folkbokförd i Bjuv kan söka och bli mottagen på alla gymnasieskolor i regionen.

» Läs mer om gymnasieval och antagning.

Anpassad Gymnasieskola

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

» Läs mer om anpassad gymnasieskola

Om du hoppar av eller inte går på gymnasiet

Du som är mellan 16-20 år som inte går på gymnasiet eller har en annan sysselsättning kan få stöd och vägledning från kommunen för att hitta en väg tillbaka till studierna eller för att närma dig arbetsmarknaden.

» Läs mer här.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: