Bjuvs kommuns logga

Betyg och intyg

På denna sida finns information om hur du beställer betyg och intyg.

Betyg

Du som läser på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt på Utbildning i svenska för invandrare, beställer utdrag ur betygskatalogen/samlat betygsdokument via ditt webbansökningskonto under "Mina sidor" eller via vår reception. Handläggningstiden är två veckor.

Du som vill ha ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning eller ett slutbetyg/examensbevis från gymnasial vuxenutbildning kontaktar vår studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasievux. Handläggningstiden är en månad.

Vi rapportera betygen till betygsdatabasen.

Intyg

Du som behöver ett intyg kontaktar vår reception. Handläggningstiden är en vecka.

Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: