Bjuvs kommuns logga

Brogårdaskolan och Varagårdsskolan

Här hittar du information om vilka elever som går på Brogårdaskolan och Varagårdsskolan som har rätt till busskort eller skolskjuts.

Klicka här för att få upp karta med färgmarkeringar.

Rött område – elev som bor här får själv ta sig till skolan.

Grönt område – elev som bor här har rätt till busskort och kan åka linjetrafik till skolan.

Blått område – elev som bor här har rätt till skolskjuts till skolan.

Orange område – elev som bor här och går i årskurs F-6 har rätt till skolskjuts till skolan. Elev som går i årskurs 7-9 får själv ta sig till skolan.

Senast publicerad: