Bjuvs kommuns logga

Ekeby skola

Ekeby skola erbjuder grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem. Vår skola är placerad i en kreativ och pedagogisk miljö och med närhet till skog och natur och tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Ekeby skola

Om oss

Ekeby skola är en skola som utgår från att erbjuda högsta möjliga kvalitet och vi arbetar med lärande för hållbar utveckling, där utveckling av grundkunskaper och god hälsa står i fokus. Vi strävar efter att ha en bra gemenskap på skolan genom alla åldrar och det i sin tur ger goda reslutat för eleverna.

För oss är du som är förälder väldig viktig för ditt barn och genom utvecklingsamtal som vi genomför en gång per termin får du ta del av ditt barns kunskapsutveckling. Mellan utvecklingsamtalen kan du följa kunskapsutvecklingen genom vår lärplattform InfoMentor.

» Här hittar du mer information om InfoMentor.

» Logga in på InfoMentor.

utemiljö

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

» Här kan du läsa mer om fritids och hur du ansöker om plats.

Fritids uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Vår verksamhet bygger vi på elevernas intresse där pedagogerna uppmärksammar och tar tillvara på intresset för att skapa situationer där eleverna utmanas i sitt lärande. Viktiga inslag hos oss är lek, rörelse och skapande arbete med utgångspunkten är att lärande sker ständigt och inte enbart i arrangerade inlärningssituationer.

Hos oss är det viktigt att barn och elever är trygga och trivs och skapa relationer både med vuxna och med andra barn. Ni är välkomna att ta kontakt med oss på fritidshemmet om ni vill veta mer om hur vi arbetar.

utemiljö
utemiljö

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam (EHT) som tillsammans med den centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare arbetar för att främja elevernas lärande och hälsa.

» Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om elevhälsans arbete.

Skolbiblioteket på Ekeby skola är ett integrerat skol- och folkbibliotek som ligger centralt på skolan. Där erbjuds en lugn och inspirerande läsmiljö. Biblioteket bemannas av personal som stödjer ditt barn i sin skolgång genom boktips, läs- och skrivfrämjande aktiviteter och hjälp med att söka information. Här finns det över 15 000 böcker för barn och vuxna att låna hem, allt från kapitelböcker och bilderböcker till fakta!

Välkommen hit med ditt barn under bibliotekets allmänna öppettider.

Länk till bibliotekets hemsida: https://bibliotekfh.se/#/

E-post: bibliotek.ekeby@bjuv.se

Biblioteket på Ekeby skola

Biblioteket på Ekeby skola

Ekeby skola

Besöksadress
Allégatan 2
267 75 Ekeby

Postadress
Bjuvs kommun
Ekeby skola
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
Rebecka Johansson
Marie Heander
0709-55 38 01

Mejl
ekebyskola@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor
042-458 53 90

Rektor F-9
Thomas Eskilsson
042-458 53 89
thomas.eskilsson@bjuv.se

Biträdande rektor F-9
Anna Lindman
0722-40 50 36
anna.lindman@bjuv.se

Biträdande rektor fritidshem
Rickard Löfgren
0709-72 30 62
rickard.lofgren@skola.bjuv.se

Fritidshem
ekeby.fritidshem@skola.bjuv.se

Senast publicerad: