Bjuvs kommuns logga

Närvaro i skolan

Barn behöver vara i skolan.

I Bjuv finns det barn som inte går till skolan varje dag.
Är ditt barn ett av dem?

Bildväljare

Enligt artikel 28 i barnkonventionen har ett barn rätt till utbildning.
Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och till för alla barn.

Hjälp ditt barn att gå till skolan. Ett barn som går i skolan mår bättre och ökar sin chans att lyckas i livet.

Det här kan du som förälder göra:

  • Ha bra rutiner – se till att ditt barn kommer i säng i tid och har en bra start på morgonen.

  • Prata om hur viktig skolan är och fråga hur ditt barn känner inför skolan.

  • Låt inte ditt barn stanna hemma om barnet inte är sjuk. Kom ihåg att magont och huvudvärk kan vara tecken på oro. Stötta ditt barn att stanna kvar skoldagen ut.

  • När ditt barn är hemma så ska dagen vara så lik skoldagen som det går. Om barnet är hemma på grund av sjukdom måste naturligtvis tiden för skolarbete vägas mot hur mycket barnet/ungdomen orkar. Vila och återhämtning är viktigt i samband med sjukdom.

  • Boka i största möjliga utsträckning läkartider eller annan ledighet utanför skoltid.

  • Sök stöd - dela dina funderingar och din oro med mentor, rektor eller elevhälsan.


Men framförallt – vi vill gärna hjälpa till!
Tveka inte att kontakta oss för att dela dina tankar och för att få stöd.

>> Här kan du läsa mer om närvaro i skolan. Pdf, 108.5 kB.

Öppenvården i Bjuvs kommun 042 - 458 56 00 eller 042-458 51 15

Socialtjänsten mottagning 042 – 45 85 560

En väg in (Regionen) 020 – 51 20 20

Första linjen (Regionen) 042 – 406 29 90

Varagårdskolan: 042 - 458 53 20

Brogårdaskolan: 042 – 458 53 10

Jens Billeskolan: 042 – 458 53 50

Ekeby skola: 042 – 458 53 90

Centrala elevhälsan: 042 – 458 52 23

Senast publicerad: