Stängt på förskolan

Några dagar varje år har förskolan stängt. Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats även under dessa dagar kontaktar du förskolans rektor.

Datum för utvärdering och planeringsdagar under hösten 2021

Billesholm
23 augusti
27-28 september
19 oktober

Bjuv
31 augusti  och 1 september
19 oktober
8 december

Ekeby
16-17 september
19 oktober 
10 december 

Datum för utvärdering och planeringsdagar under våren 2022

Billesholm 
18 januari 
9-10 mars
30 maj

Bjuv
18 januari
9 mars
23-24 maj

Ekeby
24 januari
9-10 mars
30 maj