Solrosens förskola

Vi är en Reggio-Emilia inspirerad förskola med fokus på barns delaktighet och inflytande.

Om oss

Solrosens förskola är en 1-5 års förskola och Reggio Emilia- inspirerad.

På våra avdelningar, Fröet och Knoppen möts barnen av en tillgänglig, kreativ och lärorik miljö där barnen nyfiket kan utforska och utveckla olika kompetenser.

Lek och lärmiljöer förändras utifrån den barngrupp och dess intresse samt det projekt som är aktuellt. Den sociala leken är viktig för alla barn och pedagogerna är nära i leken för att överbrygga både språkligt och fysiskt som lekinspiratörer mellan olika barn och sociala lekar.

Vår undervisning

Reggio Emilias pedagogiska filosofi innebär bland annat att alla barn föds som kompetenta individer, värda att lyssnas på och därför är viktiga samhälls- och världsmedborgare.

Mening och sammanhang ”den röda tråden” är viktig i projektprocesser och det är inte alltid målet som är viktigt utan hur vi når dit.

Det vi gjorde igår hänger samman med det vi gör idag och påverkar det vi gör imorgon.

Delaktighet

Genom att barnen är med och dokumenterar projektet blir de medvetna om barngruppens lärprocesser och därigenom sitt eget lärande, barnen blir delaktiga och får inflytande i sin utbildning på förskolan.

Omsorg och lärande

Omsorg, trygghet och lärande går hand i hand därför inriktar vi oss på omsorg och trygghet i barnets tid på förskolan för att främja vilja och lust att lära.

Digitala verktyg

Vi erbjuder barnen tillgång till digitala verktyg som tex digitala mikroskop, ljusbord,
digitala applikationer och att arbeta med programmering med Bee-Bot.  

Vi arbetar efter förskolans läroplan, där ett av målen är att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Besöksadress
Södra Storgatan 21
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Solrosens förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Fröet       0709-58 51 17
Knoppen 0709-58 53 39

Mejl
solrosen.forskola@bjuv.se

Rektor
Anita Persson
Anita.Persson@bjuv.se

Förskolans öppettider
6.00-18.00