Uteavdelning

På Pärlugglans förskola har vi en grupp för barn 3-5 år med utomhuspedagogik som profil och huvudfokus.

Flicka plockar blåbär


Under åren har det funnits en stark tradition av olika uteverksamheter i Ekeby. Alla mycket uppskattade av barn och föräldrar.

Vad det innebär att ha sitt barn i uteverksamhet:

  • Ha adekvata kläder för alla väder
  • Barnen får möjlighet att uppleva natur och miljö som en pedagogisk lärmiljö
  • Får engagerade pedagoger som brinner för denna verksamhet
  • En stimulerande verksamhet som främjar den motoriska utvecklingen hos barnen och senare främjar inlärning
  • Era barn får upplevelser utöver det vanliga i olika miljöer
  • En massa annat lärorikt och spännande

Precis som övriga avdelningar i vår verksamhet kommer denna grupp att arbeta utifrån våra mål och styrdokument för att skapa en kvalitativ och utvecklande utbildning för era barn, bara att verksamheten är förlagd utomhus inom och utanför förskolans gränser. Endast aktuellt för barn 3-5 år. 

Om det lockar med uteavdelning till ert barn, skriver ni bara det i rutan “Extrainformation som har betydelse för placering” på er ansökan.