Bjuvs kommuns logga

Läsårstider och lov

Här hittar du när skolans läsår börjar och slutar samt lov och studiedagar.

Gatumålning

Studiedagar och annan ledighet

Det kan finnas skillnader mellan skolorna för hur ledigheter, lov, studiedagar och andra dagar då eleverna är lediga ser ut.

Varje skola och fritidshem har exempelvis kompetensutvecklingsdagar för sin personal och då är eleverna lediga. Vid terminsstarten informerar barnens skola om när dessa dagar infaller.

Läsåret 2024/2025

Vårterminen 2024 (10 januari - 14 juni)

8 – 9 januari lovdagar

19 – 23 februari sportlov (v. 8)

7 mars studiedag (Brogårdaskolan, Jens Billeskolan och Varagårdsskolan)

2 april (Ekeby skola)

25 – 28 mars påsklov (v. 13)

10 maj lovdag

20 maj studiedag

7 juni lovdag

Höstterminen 2024 (14 augusti - 20 december)

28 oktober – 1 november höstlov (v. 44)

Vårterminen 2025 (8 januari - 10 juni)

7 januari studiedag

17 – 21 februari sportlov (v. 8)

14 – 21 april påsklov (v. 16)

2 maj Lovdag

30 maj Lovdag


Senast publicerad: