Bjuvs kommuns logga

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom Bjuvs kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

» Här hittar du försäkringsvillkoren för 2024-01-01 - 2024-12-31 Pdf, 90.5 kB.

Försäkringsvillkor för tidigare år hittar du längst ner på den här sidan.


Om du behöver använda försäkringen

Du gör skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget Protector,

» Länk till Protectors hemsida

Uppsök läkare och tandläkare som är anslutna till försäkringskassan och spara alla kvitton.

» Här hittar du lathund om hur du anmäler olycksfallsförsäkring Pdf, 228.3 kB.

Bildväljare

Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse.

Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post.
Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Behovet av taxi ska även vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats.

Senast publicerad: