Skaparglädjens förskola

Barns fria tankar skapar glädje och utveckling

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola och arbetar ständigt med lärande miljöer och att synliggöra ditt barns lärande.

Pedagogerna ser barnen som kompetenta och deras delaktighet som en tillgång för varandra.

På vår förskola är ditt barn kunskapssökande upptäckare. Barnen får pröva sina egna idéer och teorier och vi pedagoger är medforskare. Barnens lärande och utveckling dokumenterar vi i bild och text

»Här kan du läsa mer om Reggio Emilia

Besöksadress
Bergsgatan 5
267 34 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Skaparglädjens förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Pastellen    0729-81 16 56
Akvarellen  0721-88 51 44
Paletten      0709-58 51 61

Mejl
skapargladjen.forskola@bjuv.se

tr Rektor
Jida Mazhar
Jida.Mazhar@bjuv.se

Förskolans öppettider
6.00-18.00