Brogårdaskolan

Brogårdaskolan erbjuder grundskola, grundsärskola samt fritidshem från förskoleklass till årskurs 6

Bildväljare

Om oss

Brogårdaskolan en nybyggd F-6 skola med cirka 440 elever och vi delar våra lokaler med elever i grundsärskolan i samma ålder.

Vi har en bra gemenskap på vår skola, vilket skapar en förutsättning för en bra skolgång och trygghet och ger goda resultat för våra elever och vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar att nå kunskapsmålen, skapa välbefinnande och utveckla varje individ till en självständig och nyfiken person.

Ett samarbete mellan hem och skola är viktigt för oss och genom åren har vi skapat ett fint samarbete på skolan tillsammans med vår föräldrarförening och genom att ha en god kommuniktion med er och era barn.

Elevernas delaktighet

Våra elevernas ansvars- och initiativförmåga uppmuntras genom deltagande i bland annat klassråd och elevråd, där vi tar upp olika frågeställningar och uppmuntar dom till att prata om olika åtgärder som vi kan påverka tillsammans.

Vår inne och utemiljö

Med sköna miljöer både inne och ute, bra lokaler och utrustning skapar vi en miljö för ditt barn att trivas och tycka det är kul att lära sig nya saker.

Vi arbetar med att våra elever ska använda digitala verktyg som en del i vår undervisning och som motiverar och utmanar dom i sitt skolarbete.

Fritidshem

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

» Läs mer här om hur du anmäler ditt barn till fritids, lämnar inkomstuppgifter och vårt regelverk fritids  

InfoMentor

I våra skolor och förskolor använder vi InfoMentor som lärplattform. 

Det är ett verktyg som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet mellan lärare, elev och vårdnadshavare.

Här anmäler du ditt barns frånvaro och kan tydligt följa ditt barns schema och vardag, och få notifieringar. Finns även som app, InfoMentor Hub

Har du frågor in InfoMentor hittar du frågor och svar via länken nedan, du kan också vända dig till skolan som ditt barn går på.

» Här hittar du mer information om InfoMentor

Sociala medier

Följ oss på Brogårdaskolan på sociala medier. Här lägger vi upp bilder från vår vardag och från våra verksamheter.

 Länk till vårt Instagramkonto- » brogardaskolan

Besöksadress
Tibbarpsgatan 47
267 33 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Brogårdaskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Administration
042-458 53 10

Mejl
brogardaskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor


Rektor
Monika Kjell
042-458 53 05
Monika.kjell@bjuv.se

Biträdande rektor
Therese Ahlgren
0708-53 44 48
Therese.Ahlgren@bjuv.se

Tf rektor grundsärskola
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se

Fritidshem
brogarda.fritidshem@skola.bjuv.se

F-klass fritidshem
0709-55 36 63

åk 1 fritidshem
0709-55 36 66

åk 2 fritidshem
0709-55 36 67

åk 3 fritidshem
0709-55 36 64

åk 4-6 fritidshem
0709-55 36 20