Kullerbyttans förskola

Välkommen till Kullerbyttans förskola, vi är en nybyggd förskola som öppnade upp i augusti 2020.

Bildväljare

Om oss

Välkommen till Kullerbyttan, vår förskola är nybyggd och öppnade i augusti 2020.

Inför öppningen av förskolan arbetade barn och pedagoger tillsammans fram namnet  Kullerbyttan genom en demokratisk process och omröstning.

Våra betydesfulla tankar kring ordet Kullerbyttan, att göra en pedagogisk kullerbytta i våra tankar innebär att ständigt se ur ett annat perspektiv.

  • Hur tänker barn?
  • Hur uttrycker de sig i bild och ord?
  • Hur uppmuntrar och utmanar vi vuxna dom?

Förskolan består av åtta avdelningar

Avdelningar

1-3 år
Vattenfallet
Molnet

1-5 år
Vågen
Regndroppen
Snöstjärnan

3-4 år
Frosten
Glaciären

5 år
Virvelvinden


Undervisning och demokrati

På Kullerbyttan arbetar vi Reggio Emiliainspirerat och projektinriktat med barnen.

"Projektinriktat förhållningssätt innebär att vi skapar förutsättningar för barnen att kunna gå djupare in i ett fenomen eller begrepp genom att arbeta med det under en längre tid"

Våra värdeord på förskolan

  • Vår förskola ska vara en trygg och välkomnande plats för alla och den ska präglas av en atmosfär av värme, vänskap och gemenskap

  • Vi strävar mot att alla ska känna tillit till sig själv och andra. För oss är lyssnandet viktigt, allas tankar är värdefulla och blir synliga i utbildningen

  • Vår strävan är att vår utbildning ska kännetecknas av ett utforskande arbetssätt i kreativa lärmiljöer. Det gör det intressant för barnen och väcker nyfikenhet i meningsfulla sammanhang, och vi arbetar i projekt för att skapa förutsättningar för barnet att nå en djupare förståelse i olika arbetsområde. 

  • För oss är det viktigt att barn ska få möta vuxna som har en positiv framtidstro och förmedlar en känsla av att det är spännande att växa, utvecklas och lära.

Besöksadress
Tibbarpsgatan 39
267 33 Bjuv.

Postadress
Bjuvs kommun
Kullerbyttans förskola
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon

Frosten          0721 83 96 22

Glaciären       0709 55 36 83

Virvelvinden   0709 58 50 26

Snöstjärnan    0721 83 96 15

Regndroppen 0721 83 95 70

Vågen             0721 83 95 59

Molnet            0709-49 54 31

Vattenfallet     0722-38 73 54

Mejl
kullerbyttans.forskola@bjuv.se

Rektor
Ulrika Pålsson
Ulrika.Palsson@bjuv.se

Förskolans öppettider
6.00-18.00