Bjuvs förskolor

Välkommen till Bjuvs förskolor, det finns sju förskolor som ligger på olika platser i kommundelen Bjuv.

Våra förskolor följer förskolans läroplan och skollagen och vi erbjuder ett stimulerade lärande, utveckling och en trygg omsorg för ditt barn.


Bjuvs kommuns vision är att nästa generation ska vara i fokus

Vi har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare som ser det kompetenta barnet. Barnet kommer att möta trygga och stimulerande lek- och lärmiljöer.

Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

»Här hittar du Läroplan för förskolan

Barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.

Infomentor

Vi har en lärplattform för att synliggöra utbildningen på förskolan. 

I portfolion finns det bilder för att du som vårdnadshavare ska kunna ta del av ditt barns utveckling och lärande och du i systemet registrerar ditt barns omsorgsschema och anmäler frånvaro på enkelt sätt.

Finns även att ladda ner som en app.

» Här hittar du mer information om Infomentor

Du som vårdnadshavare

Du är viktig för oss på förskolan, tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättning för ditt barn att utvecklas rikt och mångsidigt.

Den dagliga kontakten när du hämtar och lämnar ditt barn är en värdefull stund för oss då vi samtalar om hur ditt barn har haft det under dagen. Du är alltid välkommen med dina frågor till oss.

Inskolning

Vi har inskolning under hela året men under augusti månad har vi en inskolningsperiod då välkomnar vi flera nya familjer till förskolan.

Fokus ligger på att skapa många mötesplatser för goda möten mellan barn och vuxna. De barn som redan går på förskolan har en viktig roll att visa vår verksamhet och bjuda in de nya kompisarna

Digitala verktyg

De digitala verktygen ger möjligheter att skapa inspirerande lek- och lärmiljöer på förskolan. Exempelvis med hjälp av surfplatta och projektor projiceras en skog eller ett snölandskap i ett rum där man har högläsning eller bygg och konstruktion, för att inspirera och förhöja upplevelsen för barnen.

Måltider i förskolan

Att skapa en trygg miljö och ge barnen på förskolan en positiv upplevelse av alla måltiderna under dagen, frukost, lunch och mellanmål. Det är viktiga stunder i vårt lärande i förskolan och där det ges tillfällen till samtal och känsla till samhörighet.

Här kan du se vilket mat som serveras på förskolan, går att se per dag ett par veckor framåt genom att bläddra på pilarna.

» Matsedel förskola

» Ladda ner matsedel som en app

Några dagar varje år har förskolan stängt,

Under dessa dagar deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om barnet har behov av plats även under dessa dagar kontaktar du förskolans rektor.

»Här hittar du vilka dagar som vi har stängt på ditt barns förskola.

Bjuvs förskolor

Präsktkragens förskola
Solrosens förskola
Vallmons förskola
Vitsippans förskola

Rektor
Anita Persson
Anita.Persson@bjuv.se

Almlidens förskola
Skaparglädjens förskola

tf Rektor
Jida Mazhar
Jida.Mazhar@bjuv.se


Kullerbyttans förskola

Rektor
Ulrika Pålsson
Ulrika.Palsson@bjuv.se