Resa till och från skola

Går du i gymnasieskolan , är folkbokförd i Bjuvs kommun och har mer än 6 kilometer till din gymnasieskola. Då kan du vara berättigad till ett resekort som laddas med en skolbiljett.

Bildväljare

Terminsstarten börjar närma sig och för dig som går i gymnasiet och har rätt till skolbiljett för buss och tåg är dessa snart på väg.

Börjar du 1:an och inte har haft ett resekort tidigare så kommer ett kort att skickas hem till dig från och med vecka 31.

För dig som går på gymnasiet och redan har ett resekort så kommer det att laddas på en ny skolbiljett inför höstterminen. När ditt resekort har laddats får du hemskickat information om detta.

Har du inte fått din skolbiljett i vecka 34 eller nyligen flyttat till Bjuvs kommun så behöver du göra en ansökan via vår e-tjänst.

»Ansöka om skolkort/resekort via vår e-tjänst 

Du som skall börja på gymnasiet

Är du inskriven på en skola vid skolstart, och har rätt till resekort enligt vårt regelverk, skickas det hem ett resekort till din folkbokföringsadress som är laddat med en skolbiljett innan skolstart.

Du som redan går i gymnasiet -Spara ditt resekort

Vi återanvänder ditt resekort och laddar det med en ny skolbiljett innför skolstarten i augusti. Du kan använda ditt resekort under sommaren och ladda det med tex en sommarbiljett

Information om din skolbiljett och giltighet

Kortet/skolbiljetten är personligt och du skall skriva ditt namn på det och du kan behöva visa legitimation om du är över 18 år.

Kom ihåg att spara ditt kort eftersom det återanvänds det nästa termin och laddas med andra biljetter.

Skolbiljettens giltighet är från 9 augusti 2021 till 17 juni 2022.

»Läs mer på Skånetrafiken för att se när du kan åka på skolbiljetten och regelverk.


För att få resekort/skolbiljett från kommunen behöver du uppfylla vissa krav.

  • Du skall vara folkbokförd i Bjuvs kommmun.
  • Du skall ha minst 6 kilometer färdväg till din gymnasiesskola.

  • Du skall ha rätt till studiestöd alt barnbidrag.

  • Du får inte ha inackorderingsstöd eller annat resebidrag.

  • Skolbiljett beviljas till och med vårterminen man fyller 20 år.


Spara ditt kort för då går det snabbare att få en ny skolbiljett innan terminstart. Kortet återanvänds och laddas med ny skolbiljett om du uppfyller villkoren.

Du kan även använda ditt resekort till att ladda andra biljetter på, tex en sommarbiljett som du kopplar kortet till. » Här hittar du mer information från Skånetrafiken

Flyttar du till Bjuvs kommun efter skolstart eller börjar skolan senare under året behöver du själv ansöka om ett skolkort i vår e-tjänst.

» Ansöka om skolkort i vår e-tjänst

Du måste kontakta Bjuvs kommun om du avbryter dina studier, ej påbörjar studier eller flyttar från Bjuvs kommun för att inte bli ersättningsskyldig för din skolbiljett.

Du kan kontakta oss via mejl, telefon eller kom in till kontaktcenter på kommunhuset så hjälper vi dig.

Ring kontaktcenter på 042 458 50 00

info@bjuv.se

Om du blir av med kortet eller om det går i sönder får du köpa ett nytt för 30 kronor.
Du hämtar och betalar det med Swish på kommunhuset i Bjuv, medtag din legitimation.

För elever i gymnasiesärskolan gäller andra regler för studiehjälp, stöd till resor och stöd till inackordering.

Ta kontakt med någon ansvarig för studie- och yrkesvägledning på skolan eller med

barn-och utbildningförvaltningen för mer information.

Har du frågor om resor till och från skola

Ring kontaktcenter på 042 458 50 00

info@bjuv.se