Bjuvs kommuns logga

    Kommunala styrdokument

    Här hittar du dokument som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar verksamheten i Bjuvs kommun. Exempel på styrdokument är reglementen, föreskrifter, policies och strategier.

    Kommunstyrelsen har beslutat om ”Riktlinjer för styrande dokument i Bjuvs kommun”. I dokumentet anges bland annat vilka dokumenttyper som ska användas inom kommunen och på vilken nivå beslut tas om dessa.

    Senast publicerad: 08 september 2020

    Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här