Kommunalråd och oppositionsråd

Bjuvs kommun har fyra råd; ett kommunalråd på heltid, ett kommunalråd på 30%, ett kommunalråd på 20% och ett halvtids oppositionsråd.

Kommunalrådet på heltid är även kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet är andre vice ordförande.


Kommunalråd heltid: Mikael Henrysson (SD) 0730 - 80 37 36

Kommunalråd 30%: Matthias Åkesson (M) (kommer att kompletteras med mail och mobilnummer)

Kommunalråd 20%: Jörgen Johnsson (M) (kommer att kompletteras med mobilnummer)

Oppositionsråd Ulrika Thulin (S) 0721 - 66 97 10