Kommunfakta

Här hittar du kort fakta om Bjuvs kommun, samt budget, årsredovisning och medborgarundersökningar.

Bildväljare

Kort fakta

Hur många bor i Bjuvs kommun?

Cirka 15 880 personer.

Hur stor är kommunen?

115 kvadratkilometer.

Vilka tätorter finns i kommuen?

De tre större orterna i kommunen är Bjuv, Billesholm och Ekeby.

Hur många arbetar i kommunens organisation?

Cirka 1 200 medarbetare.

Befolkningsutveckling under 2022

Sedan 31 december 2021 har kommunen vuxit med 41 personer, från 15842 till 15883 personer. Enligt kommunens befolkningsprognos förväntas befolkningen öka med totalt 236 personer under 2022.

Är du nyinflyttad eller funderar på att flytta till Bjuvs kommun?

I tidningen Nyinflyttad kan du läsa mer om Bjuvs kommun.