Bjuvs kommuns logga

Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för kommunens arbete inom byggande, kartor och miljö- och hälsoskydd.

Bygg- och miljöförvaltningen arbetar med bygglov, rivningslov, kart/mät/GIS, bostadsanpassningsbidrag, namnsättning, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och strategiskt miljöarbete.

Tf förvaltningschef är Janni Johnsson.


Senast publicerad: