Bjuvs kommuns logga

Kommunens krisberedskap

Vid en större oönskad händelse i kommunen, så kallad extra ordinär händelse, finns behov av att kommunen centralt leder och samordnar kommunens verksamheter och insatser.

En kommun bedriver en mängd olika verksamheter och är beroende av att övriga aktörer också har förmåga att hantera en oönskad händelse. För kommunen är ett prioriterat område att upprätthålla samhällets funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för de som vistas i kommunen.

Kommunen kommer fokusera på att hjälpa utsatta grupper till exempel barn, äldre och sjuka.

För att kunna hantera en extra ordinär händelse finns en krisledningsnämnd som med tillhörande tjänstemannaledning har till uppgift att besluta, leda, prioritera, samverka och informera.

Civil beredskap

Senast publicerad: