Bjuvs kommuns logga

  Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och består av 13 ledamöter.

  Kommunstyrelsen ska, på uppdrag från kommunfullmäktige, hålla samman den kommunal verksamheten och bereda alla ärenden som ska behandlas av fullmäktige. Detta oavsett om ärendet kommer från kommunstyrelsen själv eller från någon av nämnderna. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden finns bland annat:
  Ekonomi
  Personal
  Näringsliv
  Information
  Socialt hållbar utveckling
  Gemensam kommunadministration


  Kommunstyrelsen har två utskott. Arbetsutskottet är även personalutskott och krisledningsnämnd. Utskottet för arbete och tillväxt hanterar bland annat vuxenstöd, vuxenutbildning och tillstånd enligt alkohollagen.

  Kommunstyrelsens presidium består av:
  Ordförande: Mikael Henrysson (SD), 0730 - 80 37 36
  1:e vice ordförande: Claes Osslén (SD), 0738 - 01 48 03
  2:e vice ordförande: Anders Månsson (S), 0709 - 49 54 01

  Ledamöter:
  Mikael Henrysson (SD)
  Kalle Holm (SD)
  Anne Li Ullerholm (SD)
  Lars Hein (SD)
  Claes Osslén (SD)
  Patric Fors (M)
  Jörgen Johnsson (M)
  Anders Månsson (S)
  Christer Landin (S)
  Ulrika Thulin (S)
  Kenneth Bolinder (S)
  Nils Nilsson (C)
  Urban Berglund (KD)

  Ersättare:
  Raymond Blixt (SD)
  Christel Hedlund (SD)
  Bengt Gottschalk (SD)
  Nathalie Svaneborn (SD)
  Pia Trollehjelm (SD)
  Zofia Svensson (M)
  Lisbeth Madsen (M)
  Alf Nilsson (S)
  Bert Roos (S)
  Bo Hallqvist (S)
  Terhi Laine (S)
  Leif Johansson (V)
  Krister Bergsten (L)

  Vi publicerar kontaktuppgifter till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

  Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här