Socialnämnden

Här hittar du uppgifter om socialnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Ordförande Baloo Engström (SD) (kommer att kompletteras med mail och mobilnummer)
1:e vice ordförande Gazmir Vukaj (M) (kommer att kompletteras med mail och mobilnummer)
2:e vice ordförande Anders Månsson (S), 0709-49 54 01

Baloo Engström (SD), ordförande

Benny Trollehjelm (SD), ledamot

Poul Erik Berntsen (SD), ledamot

Susanne Mårtensson (SD), ledamot

Gazmir Vukaj (M), 1:e vice ordförande

Linda Farrelly Helgesson (M), ledamot

Anders Månsson (S), 2:e vice ordförande

Inga Bakken (S), ledamot

Madeleine Landin (S), ledamot

Maria Berglund (KD), ledamot

Lisbeth Madsen (SD), ersättare

Christopher Bergsten Persson (SD), ersättare

Zofia Svensson (M), ersättare

Christer Landin (S), ersättare

Camilla Sjöberg (C), ersättare