Bjuvs kommuns logga

  Kallelser och protokoll

  Kommunens fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott sammanträder regelbundet enligt en uppgjord plan.

  Protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, utskottet för arbete och tillväxt, tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden,byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden publiceras på hemsidan efter justering.

  För kommunfullmäktige publiceras även kallelsen med handlingar.

  Vill du ta del av eventuella bilagor ber vi dig kontakta kommunkansliet eller respektive förvaltning.Vi publicerar inte ärenden som är sekretess.

  Sammanträdeslista 2020 (PDF)PDF

  Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun rev 2018-12-13 (pdf)PDF

  Blankett förrättningsarvode förtroendevald (pdf)PDF

  Intyg förlorad arbetsinkomst (pdf)PDF

  Driftinformation Ciceron (öppnas i nytt fönster)

  Senast publicerad: 29 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här