Bjuvs kommuns logga

  Revisionen

  Kommunrevisorerna väljs av kommunfullmäktige och har som uppdrag att varje år granska all verksamhet inom kommunen.

  Enligt kommunallagen är deras uppgifter bland annat att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna bedömer också om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

  Genom lekmannarevisorerna granskar revisorerna även den verksamhet som bedrivs i de kommunal företagen.
  Revisorerna anlitar som sakkunnigt biträde EY.

  Rune Ahlberg (S), ordförande
  Bengt-Eric Nilsson (M), vice ordförande
  Christos Torounidis (S)
  Sven Borg (S)
  Sven-Yngve Persson (-)
  Gustaf Tornerhjelm (M)

  Senast publicerad: 19 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här