Bjuvs kommuns logga

Krisinformation vid en krishändelse

Nedan finns information och länkar du kan använda dig av under en kris eller för att förbereda dig för en större samhällskris.

Vid akut livsfara ska du alltid ringa 112

Krisinformation.se
krisinformation.se finns information om händelser och olyckor.

Informationsnummer 113 13
113 13 är Sveriges nationella krisnummer där du kan få information om en större händelse. Du kan också lämna egna upplysningar. Läs mer på krisinformation.se.

Bjuvs kommun
Kommunen lägger ut information här på hemsidan bjuv.se och på facebook.com/bjuvskommun.

Viktiga telefonnummer
NSVA:s hemsida

Radio
Radio P4 eller frekvens103,2 MHz

Vid översvämning
NSVA:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan förebygga risken för översvämning där du bor. Du kan även läsa om vad du kan göra när översvämningen är ett faktum.

Vid värmebölja:
Läs på 1177.se om vad du själv kan göra vid en värmebölja.

Senaste larm i nordvästra Skåne
Här kan du följa alla larm som kommer till Räddningstjänsten Skåne Nordväst med undantag från Båstad. Informationen publiceras automatiskt senast fem minuter efter det att brandförsvaret fått larmet. Den innehåller bland annat uppgifter om från vilken brandstation man ryckt ut och vilken larmnivå som gäller.
Du hittar samtliga larm i larmdatabasen.

Skyddsrum
Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Bjuvs kommun finns 2 i Ekeby, 4 i Billesholm och 36 stycken i Bjuvs tätort. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har övergripande ansvarar för Sveriges skyddsrum. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.
På MSB: webbplats kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.

Text-tv
Gå in på text-tv sidan 599 för att få information när du hör ett VMA. Du kan också nå text-tv sidan 599 på SVT:s webbplats.

Civil beredskap

Senast publicerad: