Bjuvs kommuns logga

Servicenämnden

Här hittar du uppgifter om servicenämndens ledamöter och ersättare.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.


Ordförande Pia Trollehjelm (SD), 0730 - 58 87 15
1:e vice ordförande Matthias Åkesson (M), 0768 - 52 86 29
2:e vice ordförande Liselott Ljung (S), 0721 -67 08 56


Pia Trollehjelm (SD), ordförande

Christel Hedlund (SD), ledamot

Ronny Anderstedt (SD), ledamot (kommer att kompletteras med mailadress)

Matthias Åkesson (M), 1:e vice ordförande

Jörgen Johnsson (M), ledamot

Liselott Ljung (S), 2:e vice ordförande

Håkan Olsson (S), ledamot

Krister Nilsson (C), ledamot

Sven-Ingvar Blixt (SD), ersättare

Mali Kukulovic (M), ersättare

Alf Nilsson (S), ersättare

Bo-Göran Börjesson (S), ersättare

Senast publicerad: