Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du uppgifter om kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidet som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Christel Hedlund (SD), ordförande 0730 - 59 01 21

Baloo Engström (SD), ledamot

Gazmir Vukaj (M), ledamot

Linda Helgesson Farrelly (M), 1:e vice ordförande (kommer att kompletteras med mobilnummer)

Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande 0721 - 66 94 27

Peter Persson (S), ledamot

Fredrik Andersson (L), ledamot

Anne Li Ullerholm (SD), ersättare

Jerry Karlsson (SD), ersättare

Göran Palmkvist (M), ersättare

Bea Lundh (M), ersättare

Eva Bengtsson (C), ersättare

Pär Andersson (S), ersättare

Ulf Lind (KD), ersättare