Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du uppgifter om kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidet som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.


Ordförande Linda Helgesson Farrelly (M), 0723 - 82 29 65
1:e vice ordförande Lisbeth Madsen (SD), 0721 - 67 08 62
2:e vice ordförande Bo Hallqvist (S), 0721 - 66 94 27

Lisbeth Madsen (SD), 1:e vice ordförande

Baloo Engström (SD), ledamot

Jerry Karlsson (SD, ledamot

Linda Helgesson Farrelly (M), ordförande

Gazmir Vukaj (M), ledamot

Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande

Anders Ljung (S), ledamot

Pär Andersson (S), ledamot

Bengt Gottschalk (SD), ersättare

Zofia Svensson (M), ersättare

Liselott Rehnstrand (S), ersättare

Eva Bengtsson (C), ersättare