Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan beskrivas som kommunens riksdag. De 31 ledamöterna väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principellt viktiga frågor och ärenden av större vikt. Detta gäller till exempel budget, skatt, taxor och avgifter.

Man beslutar också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra och vilka personer som ska vara ledamöter och ersättare i nämnden.

Fullmäktige sammanträder en gång i månaden förutom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inför sammanträdena publiceras kallelsen och handlingarna på kommunens hemsida. Kallelse med handlingar finns tillgängliga på biblioteken och i kommunhusets kontaktcenter.

Kommunfullmäktiges mandatperiod t o m 2022-0-10-14, ny mandatperiod inleds 2022-10-15.

Mandatfördelning efter valet 2018 är:

Sverigedemokraterna (SD) 11
Moderaterna (M) 5
Liberalerna (L) 1
Socialdemokraterna (S) 11
Vänsterpartiet (V) 1
Centerpartiet (C) 1
Kristdemokraterna (KD) 1

Samverkan

Samverkan mellan (SD), (M), Sven-Ingvar Blixt (-) och Kenneth Bolinder (-)
Samverkan mellan (S), (C), (KL), (L) och viss samverkan med (V).

Kommunfullmäktiges presidium:

Pia Trollehjelm (SD), ordförande, 0730 - 58 87 15

Patric Fors (M), 1:e vice ordförande, 0738 - 02 58 93

Christer Landin (S), 2:e vice ordförande, 0709 - 55 36 73

Ledamöter:

Pia Trollehjelm (SD)
Mikael Henrysson (SD)
Christel Hedlund (SD)
Jim Gustavsson (SD)
Vakant (SD)
Benny Trollehjelm (SD)
Gert Liljenborg (SD)
Lars Hein (SD)
Anne Li Ullerholm (SD)
Börje Sjöstrand (SD)
Roger Pettersson (SD)
Lisbeth Madsen (-)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Jörgen Johnsson (M)
Patric Fors (M)
Andrej Schönbäck (M)
Sven-Ingvar Blixt (-)
Walter Steffert (S)
Urika Thulin (S)
Anders Månsson (S)
Terhi Laine (S)
Niklas Svalö (S)
Liselott Ljung (S)
Kenneth Bolinder (-)
Inga Bakken (S)
Christer Landin (S)
Stefan Svalö (S)
Peter Persson (S)
Leif Johansson (V)
Nils Nilsson (C)
Urban Berglund (KD)


Ersättare:

Zofia Svensson (M)
Göran Palmkvist (M)
Niklas Osslén (M)
Krister Bergsten (L)
Fredrik Andersson (L)
Gull-Britt Gren (S)
Lars Karlsson (S)
Else Flink Andersen (S)
Bo Blixt (S)
Kai Christiansen (S)
Madeleine Landin (S)
Eva Roos Johansson (V)
Krister Nilsson (C)
Kerstin Persson (C)
Maria Berglund (KD)
Jonas Lindqvist (KD)

Vi publicerar kontaktuppgifter till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.