Lagstiftning

Kommunens verksamheter styrs av ett stort antal lagar. En del gäller generellt för hela kommunen som tex kommunallagen, andra är speciallagstiftning för en viss verksamhet som tex plan- och bygglagen.

Här finner du länkar till ett antal av de lag ar som styr kommunernas verksamhet och arbetssätt.

Regeringsform (1974:152) (öppnas i nytt fönster)

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (öppnas i nytt fönster)

Kommunallag (2017:725) (öppnas i nytt fönster)

Förvaltningslag (2017:900) (öppnas i nytt fönster)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (öppnas i nytt fönster)

Skollag (2010:800) (öppnas i nytt fönster)

Socialtjänstlag (2001:453) (öppnas i nytt fönster)

Plan- och bygglag (2010:900) (öppnas i nytt fönster)