Bjuvs kommuns logga

Lagstiftning

Kommunens verksamheter styrs av ett stort antal lagar. En del gäller generellt för hela kommunen som tex kommunallagen, andra är speciallagstiftning för en viss verksamhet som till exempel plan- och bygglagen.

Här finner du länkar till ett antal av de lagar som styr kommunernas verksamhet och arbetssätt.

Regeringsform (1974:152) (öppnas i nytt fönster)

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (öppnas i nytt fönster)

Kommunallag (2017:725) (öppnas i nytt fönster)

Förvaltningslag (2017:900) (öppnas i nytt fönster)

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (öppnas i nytt fönster)

Skollag (2010:800) (öppnas i nytt fönster)

Socialtjänstlag (2001:453) (öppnas i nytt fönster)

Plan- och bygglag (2010:900) (öppnas i nytt fönster)


Senast publicerad: