Bjuvs kommuns logga

Brandriskprognos

Under sommarhalvåret kan det vara mycket torrt i skog och mark. Risken för bränder kan vara hög. Nedan hittar du länken till Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) där du ser om det råder eldningsförbud i Bjuvs kommun.

Länk till aktuell brandriskprognos

Tänk på detta vid eldningsförbud

  • Vid eldningsförbud rekommenderas att inte röka i skog och mark.
  • Undvik att köra ut eller parkera fordon i skog och mark. Katalysatorn på fordonet håller en mycket hög temperatur och kan antända underliggande vegetation.
  • Utför ej arbeten som medför att gnistor såsom svetsning, kapning etc. som kan spridas till brännbar vegetation.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Även ni som omfattas av undantag ovan ansvarar för att detta sker på ett betryggande sätt och ska därför alltid göra en egen bedömning om platsen och förhållande i övrigt är lämpliga för öppen eld.

Fler länkar

Grillplatser i Bjuvs kommun

Skydda ditt hus från gräs-, mark- och skogsbränder

Lokala föreskrifter för Bjuvs kommun

Civil beredskap

Senast publicerad: