Ledningsgruppen

Följande personer ingår i Bjuvs kommuns ledningsgrupp.

Christian Alexandersson, tillförordnad kommundirektör
Skicka e-post till Christian Alexandersson

Maya Saksi, kommunikationschef
Skicka e-post till Maya Saksi

Anna-Lena Hesselroth, HR-chef
Skicka e-post till Anna-Lena Hesselroth

Stefan Christensson, tf ekonomichef
Skicka e-post till Stefan Christensson

Mikael Bogarve, vergksamhetschef
Skicka e-post till Mikael Bogarve

Jessica Alfredson, chef socialförvaltningen
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Madeleine Peyron, chef utbildningsförvaltningen
Skicka e-post till Madeleine Peyron

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Anneli Gille, chef bygg- och miljöförvaltningen
Skicka e-post till Anneli Gille

Josefine Wahlström, chef kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post till Josefine Wahlström