Bjuvs kommuns logga

Ledningsgruppen

Följande personer ingår i Bjuvs kommuns ledningsgrupp.

Christian Alexandersson, tillförordnad kommundirektör
Skicka e-post till Christian Alexandersson

Josefine Bladh, tillförordnad kvalitets- och kommunikationschef
Skicka e-post till Josefine Bladh

Anna-Lena Hesselroth, HR-chef
Skicka e-post till Anna-Lena Hesselroth

Anna Lindström, ekonomichef
Skicka e-post till Anna Lindström

Mikael Bogarve, biträdande förvaltningschef
Skicka e-post till Mikael Bogarve

Jessica Alfredson, chef socialförvaltningen
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Erika Blücher, tillförordnad chef utbildningsförvaltningen
Skicka e-post till Erika Blucher

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Patrik Hohman, tillförordnad chef kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post till Patrik Hohman

Senast publicerad: