Bjuvs kommuns logga

Valnämnden

Här hittar du uppgifter om valnämndens ledamöter och ersättare.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Ordförande Andrej Schönbäck (M), 0736-64 66 74
1:e vice ordförande Christel Hedlund (SD)
2:e vice ordförande Anders Ljung (S)

Christel Hedlund (SD), 1:e vice ordförande

Susanne Mårtensson (SD), ledamot

Andrej Schönbäck (M), ordförande

Matthias Åkesson (M), ledamot

Anders Ljung (S), 2:e vice ordförande

Johanna Augustsson (S), ledamot

Bengt Gottschalk (SD), ersättare

Daniel Bergsten (SD), ersättare

Jörgen Johnsson (M), ersättare

Linda Farrelly (M), ersättare

Niklas Svalö (S), ersättare

Arild Johansen (KD), ersättare

Senast publicerad: