Ekonomi

Här presenteras fortlöpande de olika rapporter som fastställs.

Det handlar om årsbudget och årsredovisning för de senaste åren.