Bjuvs kommuns logga

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som kan användas vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet innefattar information i radio och tv. Det kan också skickas varningar via sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Ibland används utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik". Signalen kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle drabbas av krig.

VMA-information innehåller:

• vad som hänt eller kan hända
• vad som utgör det akuta hotet
• anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig
• vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

Så gör du om utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik" varnar

Utomhusvarningssystem finns installerat i Bjuvs tätort. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Det du bör göra om du hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller SVT. Där sänds ett meddelande om vad som har hänt eller vad som kan hända och anvisningar om vad man kan göra för att skydda sig. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.
De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, är bara ett test av systemet. Då behöver du inte göra något.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats.

Läs mer om VMA på krisinformation.se

Beredskapslarm och flyglarm

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig. Beredskapslarmet använder samma ljudsystem som "Hesa Fredrik", men består av 30 sekunder långa ljudstötar följda av 15 sekunders uppehåll.

Om du hör signalen ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4. Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar. Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm består av en signal av korta stötar under en minut. Signalen betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis skyddsrum eller en källare i den byggnad där du befinner dig.

Myndighetsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända så kallade myndighetsmeddelanden. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande som i ett kort perspektiv inte bedöms vid livsfarliga.

Civil beredskap

Senast publicerad: