Bjuvs kommuns logga

Detta gäller för fyrverkerier

Information om riskerna med fyrverkerier

Foto ovan: Mathias Andersson, samordnare på Räddningstjänsten Skåne Nord Väst och Martin Persson, trygghetsvärd Bjuvs kommun, är ute och informerar elever i årskurs 6-9 om risker och konsekvenser av fyrverkerier och smällare.

Information om riskerna till barn och unga

Fel använda fyrverkerier orsakar drygt 150 bränder årligen i Sverige och då särskilt i samband med nyårsfirande. Cirka 200 människor skadas varje år så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De vanligaste skadorna från fyrverkerier är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar.

I en satsning för att minimera olyckorna åker kommunens trygghetsvärdar, tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nord Väst (RSNV), ut till alla våra grundskolor och informerar eleverna i årskurs 6 – 9 om risker och faror med fyrverkerier och smällare. Information har även skickats ut till alla vårdnadshavare.

Vad säger lagen?

I Sverige måste du vara 18 år för att köpa, sälja eller använda fyrverkerier. För att få skjuta smällare eller raketer med pinne i Sverige måste du även ha tillstånd och utbildning. Det är även olagligt att ge fyrverkerier till en person som är yngre än 18 år. Läs mer om vad som gäller för fyrverkerier: MSB:s hemsida

Lokala ordningsföreskrifter i Bjuvs kommun

Bjuvs kommun har haft som avsikt att införa ett tidsfönster när det gäller användande av fyrverkerier utan polisens tillstånd. Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet den 11 december.

Länsstyrelsen har nu upphävt delar av beslutet.

Det innebär att det inte är tillåtet att skjuta fyrverkerier på offentlig plats eller i områden som förskolor och skolor, om man inte har polistillstånd.

Läs mer om vad som gäller i Bjuvs kommun i våra Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Pdf, 154.7 kB.

Senast publicerad: