Bjuvs kommuns logga

Partier

Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i någon av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfullmäktige.

Du kan bli tillfrågad av partiföreningen om att bli vald till att sitta i en politisk nämnd. Vilka som ska sitta i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Resultatet av kommunalvalet avgör vilka partier som sitter i nämnderna och hur många platser de får.

I Bjuvs kommunfullmäktige är sex partier representerade:

Socialdemokraterna Hemsida: Socialdemokraterna i Bjuv

Vänsterpartiet Hemsida: Vänsterpartiet Bjuv

Moderaterna Hemsida: Moderaterna Bjuv

Centerpartiet Hemsida: Centerpartiet Bjuv

Kristdemokraterna Hemsida: Kristdemokraterna i Bjuv

Sverigedemokraterna Hemsida: Sverigedemokraterna i Bjuv

Senast publicerad: