Bjuvs kommuns logga

Personuppgiftsbehandling vid kameraövervakning

Här hittar du information om hur Bjuvs kommun hanterar personuppgifter i samband med kamerabevakning.

Bjuvs kommun har tillstånd att bedriva kamerabevakning enligt lagen om kamerabevakning. Tillstånden ger möjlighet att ha kamerabevakning på skolområden tillhörande följande skolor: Brogårdaskolan, Ekeby skola, Jens Billeskolan, Varagårdsskolan samt på Friluftsbadets område. Kamerabevakningen är aktiv när skolornas ordinarie verksamhet är avslutad respektive när Friluftsbadet är stängt för allmänheten.

Behandling av personuppgifter i samband med kamerabevakning

Kamerabevakningsbilder anses generellt sett vara personuppgifter då de kan hänföras till en enskild individ.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att bedriva kamerabevakning för att förebygga och dokumentera brott, inbrott, vandalisering och skadegörelse.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

För att Bjuvs kommun ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Behandlingen av personuppgifterna sker i detta fall med stöd av lagen om kameraövervakning. Kommunen har tillstånd för att bedriva kamerabevakningen.

Lagring av personuppgifter

Inspelat material får bevaras i högst en månad efter inspelningstillfället, såvida inte det innan dess har överlämnats till domstol, polis- eller åklagarmyndighet på grund av misstanke om brott. Materialet får enbart spelas upp vid misstanke om brott och inga fler än de personer som behövs för att kamerabevakningen ska kunna bedrivas får tillgång till bilderna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur Bjuvs kommun behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära rättelse och radering av dina personuppgifter.

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter, Integritetsskyddsmyndigheten.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på hur Bjuvs kommun behandlar personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Dataskyddsombud

Melinda Höglind

042-458 56 62

melinda.hoglind@bjuv.se

Senast publicerad: