Bjuvs kommuns logga

Årsredovisning och delårsrapport

Bjuvs kommun följer upp verksamheternas ekonomiska resultat och utveckling i form av en delårsrapport, som omfattar perioden januari till och med augusti, och en årsredovisning. Här kan du läsa årsredovisningen för 2022 samt 2023 och delårsrapporten 2023.

Av redovisningen framgår kommunens ekonomiska resultat men den ger även en översikt av bland annat viktiga händelser, kommunens målarbete och väsentliga personalförhållanden. Uppföljningen omfattar både kommunens egen verksamhet och verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. När redovisningen ska upprättas och vad den ska innehålla regleras av kommunallagens elfte kapitel samt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer, vilka Bjuvs kommun följer.

Årsredovisning 2022 Pdf, 1.5 MB.

Delårsrapport 2023 Pdf, 627.2 kB.

Årsredovisning 2023 Pdf, 1.6 MB.

Senast publicerad: