Bjuvs kommuns logga

Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Här presenteras resultaten för Bjuvs kommun.

Bildväljare

Resultat 2022

SCB:s medborgarundersökning - hösten 2022, Bjuvs kommun Pdf, 695.2 kB.

Resultat 2021

SCB:s undersökning 2021 är annorlunda vad gäller innehåll, urval (ingen övre åldersgräns) och resultatredovisning, än föregående år. Man kan därför inte jämföra detta års resultat med tidigare års resultat.

SCB:s medborgarundersökning - hösten 2021, Bjuvs kommun Pdf, 197.9 kB.

Resultat 2020

Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning - hösten 2020, Bjuvs kommun Pdf, 819.6 kB.

Resultat 2019

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2019, Bjuvs kommun Pdf, 272 kB.

Resultat 2018

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 36 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2018, Bjuvs kommun Pdf, 1.6 MB.

Resultat 2017

Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

SCB:s medborgarundersökning – hösten 2017, Bjuvs kommun Pdf, 823.2 kB.

Senast publicerad: