Granskningar

Revisionen gör varje år granskningar av kommunens verksamheter. Dessa granskningar publiceras här i en kortversion.

Dessa rapporter finnns i sin helhet tillgängliga hos den nämnds förvaltning som granskningen avser.