Utbildningsnämnden

Här hittar du uppgifter om utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.

Här finns kontaktuppgifter till presidiet som är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Ordförande Kenneth Bolinder (SD), 0721 - 67 08 59
1:e vice ordförande Andrej Schönbäck (M) 0736 - 64 66 74
2:e vice ordförande Bo Blixt (S)

Kenneth Bolinder (SD), ordförande

Benny Trollehjelm (SD), ledamot

Sara Andersson (SD), ledamot

Jerry Karlsson (SD, ledamot

Andrej Schönbäck (M), 1:e vice ordförande

Jörgen Johnsson (M), ledamot

Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande

Patrik Söderberg (S), ledamot

Rickard Persson (C), ledamot

Christel Hedlund (SD), ersättare

Matthias Åkesson (M), ersättare

Jonas Lindqvist (KD), ersättare

Viktoria Sjöstrand (V), ersättare